fbpx

Du žmonės gali pažvelgti į tą pačią situaciją ir matyti ją visiškai skirtingai.

Ar kada nors susimąstėte, kodėl jūsų sutuoktinis, šeimos nariai ar draugai
skirtingai galvojo apie tuos pačius dalykus, apie kuriuos galvojate ir jūs?

Viskas gerai, taip ir turi būti.

Kaip žmonės, mes visi esame panašūs išore, tačiau vidumi esame visiškai skirtingi.
Kiekvienas esame vedini skirtingų troškimų, tikslų, minčių idėjų.
Visa tai atsiskleidžia kai patenkame į neplanuotas, nenumatytas situacijas,
kuriose ir pasireiškia kiekvieno ketinimai bei skirtingas požiūris.

Kiekvieną kartą, kai susiduriame su įvairiomis situacijomis,
į jas reaguojame „savo būdu“, kuris gali skirtis nuo kitų žmonių reakcijos.

Tai dėl mūsų praeities, to ką patyrėme kažkuriuo gyvenimo etapu,
susidūrę su panašia situacija. Mūsų ankstesnio sprendimo rezultato patirtis
pasiliko mūsų atmintyje ir dabar mes tai išgyvename iš naujo.

Pasirinkite galvoti kitaip.

Pasirinkite kitą požiūrio kampą į situaciją su kuria susiduriate.
Juk lazda visada turi du galus. Moneta dvi puses.
Taip ir kiekviena situacija turi savo „gerąją“ ir „blogąją“ puses.
Pasirinkite mėgautis patiriama akimirka. Pasirinkite „kitą“ požiūrio kampą.

Tai gali būti jūsų vienintelė sėkmės galimybė. Jei galvojate kaip visi kiti, elgsitės kaip visi.
Rezultatas bus kaip visų kitų. Taip jūs niekuo nesiskirsite iš minios.
Kai galvojate kitaip, jūs išsiskiriate iš kitų. Galbūt laikas jums pažvelgti į savo situaciją naujai, kitu kampu?

Atėjo laikas pradėti mąstyti kitaip. Veikite.